Duurzaam

Duurzaamheid staat voorop bij mijn dienstverlening.

Bij de leveranciers waarmee ik samenwerk staat voorop dat zij extra stappen zetten om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgave: verduurzaming en CO2-reductie.

Zij gebruiken bijvoorbeeld drukinkten met plantaardige i.p.v. minerale oliën, 100% groene stroom en LED verlichting. Wilt u daar meer van weten of mijn begeleiding hierin hebben dan leg ik u uit hoe eenvoudig het is om het milieu te sparen en toch papier te gebruiken.

Een van de leveranciers laat zijn eigen papier maken waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van rest afvalstromen. In dit papier wordt het gemaaide bermgras van de N11 gebruikt.

Ook kan ik er voor zorgen dat uw drukwerk op papier met andere reststoffen zoals papier met agrarische lokale vezels (tomatenplant) en olifantsgras gemaakt wordt.

FSC®

Door mijn kennis en ervaring met FSC® en milieuvriendelijk ondernemen adviseer en begeleid ik bedrijven met het gebruik van FSC® papier en andere milieuvriendelijke oplossingen in papier.

Ik schrik niet als je iets bijzonders vraagt…